Kaj je tretja oseba množinske konjugacije perder v sedanjem času?

Perder v sedanjiku
Predmetni zaimek Sedanjik Prevajanje
on ona tebe zgreši On, ona izgubi; izgubite (formalno)
mi mi izgubimo Izgubimo
ti ti poraženci Izgubili ste (množina, neformalno)
oni, oni, ti izgubiti Oni (moški, ženske), vi (množina, neformalno) izgubite

.

Ljudje se prav tako sprašujejo, kakšne so konjugacije perderja?

Uporabi glagol izgubiti (izgovarja se: pehr-DEHR), da o tem govorimo v španščini. Izgubiti pomeni 'izgubiti', pa tudi 'zamuditi' ali 'izgubiti', odvisno od konteksta.

Predmetni zaimek Preteritno konjugacija Sedanji veznik
jaz zgrešil sem izgubiti
vaš izgubil si izgubiti
on ona tebe izgubljeno izgubiti
mi / mi izgubili smo izgubimo

Poleg tega, ali je ponudnik E za IE? Izgubiti v sedanjiku. Sedanjik se uporablja za pogovor o navadah in dejanjih, ki se dogajajo v sedanjosti. Glagol izgubiti je reden v tem času, vendar ima - e do -ie prestaviti z vsemi zaimki, razen nosotros in vosotros.Skladno s tem, kako konjugirate začetek?

Začeti je glagol, ki spreminja deblo, zato se njegov samoglasnik spreminja v sedanjosti. Za konjugiran it, uporabite nepravilne stebelne empiez- za vse oblike, RAZEN za nosotros / as in vosotros / as, ki ohranjajo pravilne stebelne empez-. Nato dodajte končnice spodaj in boste dobili konjugacija .

Kaj pomeni španski glagol poder?

Španski glagol : lahko Prevod v angleščino: biti sposoben, lahko (preterite: upravljati, biti sposoben, uspeti) Opombe: lahko je nepravilna glagol v sedanji indikativni, o spremembe v ue, v prihodnosti in pogojni, podr-, preterite, pud-. Tudi sedanjik je nepravilen, pudiendo.

Sorodni odgovori na vprašanja

Kako uporabljate perder v stavku?

Ponudnik za izgubo stvari
 1. Izgubil je ključe avtomobila. (Izgubil sem ključe njegovega avtomobila.)
 2. Izgubil sem psa svoje prijateljice, ki mi jo je dala v oskrbo. (Izgubil sem psa svoje prijateljice, ki mi jo je dala v oskrbo.)
 3. Ne izgubite nogavic! (Ne izgubite nogavic!)
 4. Moj prijatelj je izgubil pogum in začel jokati.

Kako konjugirate Prefer?

Sedanjost okvirno za Raje Opazite to raje je glagol, ki se spreminja, kar pomeni, da se njegov samoglasnik spreminja v sedanjosti. Za konjugiran it, za vse oblike uporabite nepravilni predznak stebla, RAZEN za nosotros / as in vosotros / as, ki ohranjajo prednost prednostnih vrst stebla.

Kakšen je pretekli delež perderja?

Subjunktiv
angleščina oni, oni, ti
Present Perfect Izgubil sem, izgubil so izgubili
Nepopolno Izgubil sem, izgubljal izgubiti ALI izgubiti.
Past Perfect - Pluperfect Izgubil sem izgubili bi ALI izgubili bi.
Prihodnost Izgubil bom izgubiti
Pojasnilo

Kakšna je razlika med Comenzarjem in empezarjem?

Povzetek lekcije Začni in začni so sopomenke, saj oba pomenita 'začeti / začeti. „V Latinski Ameriki ljudje uporabljajo oba glagola zamenljivo, v Španiji pa raje začeti do začeti , ker je slednje bolj pisno in bolj pogosto. Pojasnilo

Kaj je preteritni čas?

V španščini preterit (past perfect simple ali past indefinite) je glagol napeto to pomeni, da je bilo neko dejanje, izvedeno enkrat v preteklosti, končano v določenem trenutku v preteklosti. Pojasnilo

Je querer nepopoln ali preteriten?

Glagol želim pomeni 'želeti' ali 'ljubiti'. Ta glagol je nepravilen v preterit napeto, a redno v nepopolna napeto. Lahko uporabimo glagol želim kadarkoli se želimo pogovarjati o tem, da bi kaj radi ali želeli. Na primer, Ella quería a su abuelo. Strokovnjak

Ob kateri priložnosti bi uporabili nepopolni čas?

Mi predvsem uporabite nepopolni čas ko sem govoril o ponavljajočih se, običajnih ali običajnih dejanjih v preteklosti: ob sobotah sem se igral s sosedom. Ob sobotah jaz igral s sosedom. Strokovnjak

Kako veste, ali se glagol spreminja?

Potem, če glagol je steblo -izmenjevalec, potem bo naslednji naslednji samoglasnik na levi tisti, ki spremembe . Kot vsi vem da je lahko samo o ali e steblo spremenite tako če prvi samoglasnik z desne je o ali e, potem je a glagol, ki se spreminja sicer ni. Strokovnjak

Ali je tener glagol, ki spreminja steblo?

Imajo in venir sta e> ie steblo -smenjevalniki, ki imajo tudi nepravilno obliko yo. Morda se spomnite, da sta to dvoje glagoli so bili navedeni z -go glagoli pod yo nepravilne. To je zato, ker je oblika vsakega od teh glagoli konča v - go; ostale oblike pa sledijo e> ie steblo - zamenjati vzorci. Strokovnjak

Kateri sta dve vrsti temeljnih sprememb za sedanje deležnike?

Za oblikovanje sedanjik rednih glagolov -er in -ir, dodajte -iendo v steblo glagola. Za oblikovanje sedanjik od -ir spreminjanje stebla glagoli, spremembe e: i in o: u v steblo in nato dodajte -iendo v steblo glagola. Naslednji primeri ponazarjajo pravila za oblikovanje sedanjik . Strokovnjak

Kateri so štirje glagoli, ki imajo sedanjik E, tj. Sprememba debla?

Primeri pogostih glagolov v španščini, ki imajo e> ie spremembo debla, so:
 • Cerrar (zapreti)
 • Začni (začeti / začeti)
 • Začni (za začetek / začetek)
 • Entender (za razumevanje)
 • Pensar (razmišljati)
 • Izgubi
 • Prednost (raje)
 • Querer (želeti / ljubiti)
Učitelj

Katera vrsta glagola je leer?

The glagol prazen pomeni 'brati. 'To glagol je v preteritu pravilen, razen v tretji osebi ednine (él, ella, usted) in množine (ellos, ellas, ustedes), kjer je premik od -i do -y. Popolnoma pravilna je v nepopolnem času. Učitelj

Kaj so glagoli, ki spreminjajo e do ie?

Tu je nekaj pogostih e: tj. Glagoli, ki spreminjajo deblo.
 • acertar. uspeti.
 • opozori. opozoriti.
 • atender. se udeležiti.
 • križ. prečkati.
 • ogreti. ogrevati.
 • cerrar. zapreti.
 • začeti. začeti.
 • priznati. priznati.
Učitelj

Zakaj se glagoli, ki se spreminjajo, imenujejo boot?

V sedanjem času obstaja kategorija glagoli imenovani španski zagonski glagoli ali španščina glagoli, ki spreminjajo stebla , zaradi steblo španskega glagol spremembe in oblike a zagon oblika, ko je postavljena v glagol tabela konjugacije. Učitelj

Kaj pomeni povratni glagol?

V slovnici a povratni glagol je ohlapno a glagol katerega neposredni predmet je enak predmetu; na primer, 'umijem se'. Splošneje a povratni glagol ima isto pomensko sredstvo in pacienta (običajno ga sintaksično predstavljata subjekt in neposredni objekt). Recenzent

Kakšen čas je PUDE?

Španski glagol poder: biti sposoben je poder
TABELA GLAGOLSKE KONJUGACIJE moč
Preprosti časi - moč španskega glagola
Preterit Pretérito je mogel, bil je sposoben lahko lahko
Prihodnost Futuro bo zmožen Bom zmogla maja
Pogojni Condicional bi imel, lahko morda morda
Recenzent

Kaj je čas lahko?

'Pudiera' je preterito nepopolna od konjunktiv . Primer: 'quizas pudiera matar mi a hermana' - Mogoče bi lahko ubil svojo sestro. Primerjaj s sedanjim časom konjunktiv : 'Mogoče lahko ubijem svojo sestro' - Mogoče lahko ubijem svojo sestro. Recenzent

Ali lahko konjugirate angleščino?

lahko . ' lahko 'je model njegovega konjugacija . Ta pomanjkljiv modalni glagol za pomoč obstaja predvsem v sedanjem in preteritnem času. Če je potreben infinitiv, ali a konjugacija v katerem koli drugem času uporabite ustrezno obliko besednega izraza [da lahko + nedoločnik]. Recenzent

Kako uporabljate glagol poder?

Čeprav lahko se lahko uporablja samostojno, najpogosteje se uporablja pomožno glagol pomeni 'lahko' ali 'zmožen.' Kot pomožno glagol , lahko sledi infinitiv. Nedoločniška oblika, lahko , se lahko uporablja kot samostalnik, ki se nanaša na moč ali oblast.